Slankr.nl zet zich vol passie in om haar lezers waardevolle informatie over het thema slapen te bieden. De adviezen die we hierbij geven, zijn overwegend gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, online bronnen en persoonlijke ervaringen. Uiteraard is elk mens verschillend en kunnen wij nooit garanderen dat elk advies voor iedereen dezelfde goede resultaten oplevert. We willen daarom graag benadrukken dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen acties en dat Slank.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor mogelijke nadelige gevolgen van de adviezen die op deze website gegeven worden. Wij adviseren u om bij ernstig overgewicht altijd professionele hulp in te schakelen.